STACJA METEOROLOGICZNO-SYGNALIZACYJNA

 

09-11-2015
Ogłoszenie grzecznościowe :-D

Sprzedam sadzonki malin POLKA tel 515 679 292

Boryna Poleca ;-)
05-11-2015
!!! Jak co roku ZAPRASZAMY wszystkich klientów firmy Boryna NA ZIMOWY WYJAZD NARCIARSKI !!!

Termin: 5-12 grudnia 2015
Miejsce: obertauern.at
Szacowany koszt wyjazdu 1000 zł

Więcej informacji i zapisy: Adam Borzęcki 502 680 449 lub fb
Prognozujemy świetną pogodę i kapitalne warunki narciarskie.
28-08-2015
Pszenica ozima

Julius
Odmiana jakościowa, grupa A. Plonowanie wysokie i wierne. Wysoka odporność na choroby grzybowe. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Rośliny średnie o dobrej odporności na wyleganie. Mrozoodporność dobra do bardzo dobrej . Masa 1000 ziaren dość duża. Odporność na porastanie w kłosie dobra. Termin kłoszenia średni do późnego. Zawartość białka średnia, liczba opadania bardzo duża.
Bamberka
Pszenica jakościowa grupa A, charakteryzuje się wysoką liczbą opadania, duży i bardzo stabilny potencjał plonowania. Mrozoodporność średnia, wysoka masa tysiąca ziaren.
Ozon
Odmiana chlebowa, wysoki poziom plonowania, ziarno wyrównane o dużej wadze, dobra odporność na wyleganie, mączniaka i rdzę brunatną.

Żyto ozime
Dańkowskie Rubin
Plonowanie wysokie i stabilne w całej Polsce. Dobra odporność na choroby grzybowe oraz tolerancja na zakwaszenie gleby. Rośliny średnie o dużej odporności na wyleganie. Mrozoodporność dobra. Masa 1000 ziaren średnio wysoka. Odporność na porastanie w kłosie dobra. Wczesny tremin kłoszenia i dojrzewania.Zawartość białka wysoka, a liczba opadania średnia. Podwyższona odporność na sporysz. Bardzo dobra krzewistość. Szczególnie polecana na gleby słabe.

Przenżyto ozime
Remiko
Odmiana pastewna typu karłowego. Plonowanie bardzo dobre. Odporność na choroby grzybowe duża do wysokiej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dobra.Odporność na wyleganie bardzo dobra. Mrozoodporność wysoka. Masa 1000 ziaren duża. Odporność na porastanie w kłosie dobra. Termin kłoszenia i dojrzewania średnio wczesny. Wysoka zawartość białka-odmiana przydatna w żyweniu zwierząt.

Ceny oraz więcej informacji dostępne w punktach sprzedaży firmy Boryna.
28-08-2015
Azotniak (Perlka)

Prawidłowe przygotowanie gruntu przed założeniem plantacji truskawek powinno zawierać zarówno nawożenie, jak i odkażenie gleby. Cyjanamid wapnia, powstający na skutek obróbki węgla połączonego z azotem, zmniejsza prawdopodobieństwo porażenia roślin patogenami oraz chorobami glebowymi (Verticillium i Phytophtora). Dodatkowo zmniejsza zachwaszczenie uprawy i ilość szkodników. Nawóz ten należy stosować od 2 do 3 tygodni przed sadzeniem truskawek w dawkach 500-800 kg/ha. Koszt nawożenia azotniakiem wapnia to ok. 2500 zł/ha.
Szczegółowych informacji na temat dostępnych nawozów oraz przygotowania gleby do uprawy truskawek udzielą pracownicy firmy Boryna.
20-08-2015
Podczas suszy przyjmowanie przez roślinę wapnia jest bardzo utrudnione. Zaleca się stosowanie dolistnych nawozów zawierających wapń i aminokwasy, które działają skutecznie także w trakcie wysokich temperatur.

Nutri Calcium
Jest aktywatorem dolistnym poprawiającym przyswajanie składników pokarmowych. Zdecydowanie poprawia jakość owoców oraz ogranicza straty spowodowane chorobami fizjologicznymi tj.: gorzką plamistością podskórną jabłek, tipburnem warzyw kapustnych, suchą zgnilizną wierzchołkową pomidora i papryki.

Zawiera:
wolne aminokwasy 20%,
tlenek wapnia 8%,
azot ogółem 3,5%,
węgiel organiczny: 11%

Jabłoń, grusza 2 do 4 l/ha
w 300- 500 l wody
Truskawka, malina 2 do 4 l/ha
w 500-1000 l wody
Warzywa kapustne 2 do 4 l/ha
w 300- 500 l wody
Kapusta pekińska 2 do 4 l/ha
w 300- 500 l wody
Pomidor, papryka, ogórek 1,5 do 2 l/ha
w 300- 500 l wody
24-07-2015
Zalecamy lustrację plantacji truskawek założonych jesienią 2014 lub wiosną 2015 pod względem chorób spowodowanych patogenami glebowymi.
22-07-2015
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo mazowieckie
Roślina: Jabłoń domowa
Agrofag: Owocówka jabłkóweczka- Motyle II pokolenia


Szczegóły: Jabłoniom zagraża owocówka jabłkóweczka. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocówki jabłkóweczki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
Zalecenia: Owocówka jabłkóweczka daje dwa pokolenia w ciągu roku. Początek wylotu motyli obserwuje się najczęściej w II połowie maja. Okres ich lotu trwa około 6 tygodni. Zapłodnione samice 2­3 dni po wylocie rozpoczynają składanie jaj. Lot motyli i intensywne składanie jaj odbywa się w temperaturze powyżej 15oC. Rozwój jaj trwa średnio 8-­12 dni. Na 1-­2 dni przed wylęgiem gąsienic, przez osłonkę jaja widać czarną główkę gąsienicy (tzw. stadium „czarnej główki” – pomocne przy określaniu terminu zabiegów). Motyle II pokolenia wylatują na przełomie lipca i sierpnia, a składanie jaj przez to pokolenie trwa aż do września. Ustalenie początku lotu motyli i jego dynamiki odbywa się na podstawie odłowu samców do pułapek feromonowych wystawianych w sadzie (1 pułapka na 3 ha sadu) na początku maja. Obserwacje prowadzi się do I połowy sierpnia. Progi ekonomicznej szkodliwości określone dla owocówki jabłkóweczki: 1% „robaczywych” jabłek w roku poprzednim podczas zbioru lub 1­2 jaj lub świeżych wgryzów średnio na 100 zawiązkach lub owocach (próba 500 owoców) odłowienie w pułapce feromonowej w ciągu 3­4 dni kolejnych nocy większej liczny motyli (średnio więcej niż 5 motyli w ciągu jednej nocy. Najczęściej I pokolenie zwalcza się w I połowie czerwca (w niektóre lata pod koniec maja) a ponownie w III dekadzie czerwca lub na początku lipca. Drugie pokolenie najczęściej zwalcza się pod koniec lipca lub na początku sierpnia.
Polecane preparaty;
- D I M I L I N 480 SC
- R U N N E R 240 SC
21-07-2015
Tak powinna wyglądać prawidłowo przesortowana i w pełni zdrowa sadzonka frigo.

Na zdjęciu odmiana Honeoy frigo A+

Pozdrowienia dla Van Alphen Aardbeienplanten BV