STACJA METEOROLOGICZNO-SYGNALIZACYJNA

 

27-05-2015
Zapraszamy z problemami. Pomożemy ułożyć programy ochrony oraz nawożenia. Najlepiej proszę zabrać z sobą wyniki analiz gleby oraz wody. Zapraszamy również z nietypowymi problemami które ciężko jest zidentyfikować .
25-05-2015
!!! UWAGA !!!
Duże naloty kwieciaka malinowca na truskawkę gruntową kwitnącą. Zalecamy lustrację poprzez strząsanie kwiatostanów i sprawdzanie obecności dorosłych chrząszczy.
22-05-2015
Powiat Nowy Dwór Mazowiecki

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo mazowieckie
Roślina: Cebula
Agrofag: Mączniak rzekomy cebuli
Data rozpoczęcia zabiegów: 2015­05­21

Szczegóły: Na plantacjach cebuli stwierdzono obecność pierwszych objawów mączniaka rzekomego w postaci białoszarego nalotu na liściach cebuli. Decyzję o terminie rozpoczęcia zwalczania mączniaka rzekomego na cebuli należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji i stwierdzeniu obecności objawów grzyba lub profilaktycznie w przypadku wystąpienia warunków sprzyjających rozwojowi mączniaka rzekomego ­ przelotne opady, ciepłe i wilgotne noce.
Zalecenia: Zaleca się wykonanie zabiegów chemicznych co 7­14 dni w zależności od panujących warunków pogodowych.
22-05-2015
Powiat Płock
Powiat Sierpc

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo mazowieckie
Roślina: Kukurydza zwyczajna
Agrofag: Fuzarioza kolb kukurydzy
Data rozpoczęcia zabiegów: 2015-­05­-20

Szczegóły: Plantacjom kukurydzy zagraża fuzarioza kolb kukurydzy. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania fuzariozy kolb kukurydzy na plantacjach kukurydzy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
Zalecenia: Rozwojowi fuzariozy kolb kukurydzy sprzyja stosunkowo wysoka temperatura i wysoka wilgotność powietrza, gęsty siew i jednostronne nawożenie azotem. Zakażenie starszych roślin kukurydzy grzybami z rodzaju Fusarium spp. może nastąpić poprzez grzybnię znajdującą się w glebie lub przez zarodniki konidialne rozprzestrzeniające się drogą powietrzną. Objawy chorobowe na kolbach widoczne są na liściach okrywowych kolb w okresie dojrzałości mlecznej i woskowej, w postaci grzybni patogena, która może mieć kolor biały, różowy lub czerwonawy. Ziarniaki porażone we wczesnym stadium rozwojowym zazwyczaj zamierają, zainfekowane później są słabiej wykształcone, zdrobniałe, często pękają, są podatne na różnego rodzaju zgnilizny. W celu zwalczenia choroby zaprawia się przedsiewnie ziarno kukurydzy.
21-05-2015
Powiat Płock

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo mazowieckie
Roślina: Jabłoń domowa
Agrofag: Owocnica jabłkowa
Data rozpoczęcia zabiegów: 2015-­05­-20

Szczegóły: Jabłoniom może zagrażać owocnica jabłkowa. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocnicy jabłkowej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Zalecenia: Wylot owadów dorosłych rozpoczyna się tuż przed kwitnieniem jabłoni. Samice składają jaja do kielicha kwiatowego. Larwy wylęgają się w czasie opadania płatków kwiatowych, wgryzają się do zawiązków owoców i wyjadają je. W celu prawidłowego określenia terminu zabiegu, pod koniec fazy zielonego pąka lub na początku różowego pąka kwiatowego na drzewach jabłoni należy zawieszać białe pułapki lepowe, które trzeba przeglądać co 2­3 dni, notując każdorazowo liczbę odłowionych owadów dorosłych.
21-05-2015
Powiat Pułtusk

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo mazowieckie

Roślina: Kukurydza zwyczajna
Agrofag: Ploniarka zbożówka
Data rozpoczęcia zabiegów: 2015­-05-­20

Szczegóły: Plantacjom kukurydzy zagraża ploniarka zbożówka. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania ploniarki zbożówki na plantacjach kukurydzy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Zalecenia: Szkodnik ten daje 3 pokolenia w roku, z czego najbardziej szkodliwe dla kukurydzy jest I pokolenie. Zimują larwy w roślinach zbóż ozimych, samosiewów i traw. Muchówki wylatują w kwietniu i w maju. Jaja składają na siewkach roślin kukurydzy – w fazie od pierwszego do drugiego liścia. Najczęściej znaleźć je można na koleoptylach oraz na zawiązkach łodyg, tuż nad glebą. Po 7­14 dniach, w okresie rozwijania się 3 –liścia, wylęgają się larwy, które wgryzają się do roślin kukurydzy. Rozwojowi ploniarki zbożówki sprzyjają chłodne wiosny.
21-05-2015
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo mazowieckie

Powiat Płońsk
Roślina: Rzepak ozimy
Agrofag: Czerń krzyżowych
Data rozpoczęcia zabiegów: 2015-­05­-19

Szczegóły: Plantacjom rzepaku zagraża czerń krzyżowych. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania czerni krzyżowych na rzepaku ozimym należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.

Zalecenia: Objawy występują na różnych częściach roślin rzepaku (liście, ogonki liściowe, łodygi, łuszczyny) we wszystkich stadiach ich rozwoju. Choroba największe szkody powoduje w warunkach dużej wilgotności powietrza, utrzymującej się przez dłuższy czas w okresie wykształcania łuszczyn i dojrzewania rzepaku. Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości: jesienią, kiedy rośliny osiągną fazę 4­8 liści i stwierdzone zostaną na 20­30% liści plamy powodowane przez tę chorobę wiosną po ruszeniu wegetacji, gdy rzepak znajdzie się w fazie rozety i zostaną stwierdzone objawy porażenia na 20­30% liści w fazie tworzenia łuszczyn, gdy stwierdzone zostaną objawy na 10­15% liści
21-05-2015
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów
Województwo mazowieckie
Powiat Płońsk

Roślina: Rzepak ozimy
Agrofag: Chowacz podobnik
Data rozpoczęcia zabiegów: 2015-­05-­19

Szczegóły: Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono pojaw chrząszczy chowacza podobnika. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania chowacza podobnika należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji na plantacjach.

Zalecenia: Chrząszcze przelatują na pola rzepaku wiosną w okresie tworzenia się pąków kwiatowych, gdy temperatura osiągnie około 13 stopni C. Chowacz podobnik na roślinach rzepaku powoduje bezpośrednie szkody w postaci niszczenia zawiązków nasion w łuszczynie. Szkody pośrednie powodowane przez chowacza podobnika polegają na ułatwieniu zaatakowania rzepaku przez pryszczarka kapustnika. Ponadto uszkodzone łuszczyny porażane są przez szarą pleśń i czerń krzyżowych.
19-05-2015
Ważna informacja dla plantatorów poszkodowanych ostatnimi przymrozkami !

Bardzo prosimy zgłaszać swoje straty do swoich gmin oraz zapraszać komisje gminne do oszacowania skali tych strat.
Jest to podstawowy warunek aby skorzystać z preferencyjnych funduszy na odnowę potencjału produkcyjnego które mogą zostać uruchomione jeśli zostanie ogłoszony stan klęski żywiołowej . A według nas właśnie taka sytuacja miała miejsce.

Jest to nieduży wysiłek a możemy na tym skorzystać jako region.

SPRAWA JEST PILNA !!! I POWAŻNA !!!

TELEFONY DO URZĘDÓW BEZPOŚREDNIO DO OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ TEMATEM !

ZAŁUSKI - 23 66 19 013 wew.107

CZERWIŃSK N/WISŁĄ - 24 23 15 878

PŁOŃSK - 23 662 56 35 wew. 36

NARUSZEWO -23 663 10 51 wew. 26

ZAKROCZYM - 22 785 21 45 wew. 224

Przedstawiamy jak duże były straty na plantacjach. Prosimy o poważne potraktowanie tej sprawy !!!

PROSIMY O PONOWNE UDOSTĘPNIANIE ABY INFORMACJA DOTARŁA DO WSZYSTKICH PLANTATORÓW !!!