STACJA METEOROLOGICZNO-SYGNALIZACYJNA

 

02-07-2015
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo mazowieckie
Powiat Płońsk
Roślina: Kapusta głowiasta biała
Agrofag: Mszyce
Data rozpoczęcia zabiegów: 2015­-06-­30

Szczegóły: Na plantacjach kapusty stwierdzono występowanie mszycy kapuścianej.
Zalecenia: W wyniku żerowania mszycy najmłodsze liście ulegają deformacji. Na starszych powstają jasne przebarwienia lub wybrzuszenia. Po przeciwnej stronie liścia w miejscu zmiany widoczna jest kolonia mszyc. Największe szkody w uprawie kapusty głowiastej powstają w okresie krótko po posadzeniu rozsady na miejsce stałe, zanim zostanie uformowana główka, gdyż poza deformacją liści może dojść do zniszczenia stożka wzrostu, w wyniku czego roślina nie tworzy główki handlowej. Na plantacjach kapusty głowiastej pojawiły się pierwsze kolonie mszycy kapuścianej. Po przeprowadzeniu obserwacji należy podjąć decyzję o sposobie i terminie zwalczania szkodnika. Zaleca się przeprowadzenie zabiegów zwalczających mszyce po 10 dniach od zauważenia pierwszych kolonii, gdy liczebność szkodnika przekroczy liczbę 6 mszyc na 1 roślinie. Ograniczyć występowanie mszyc można także poprzez ochronę organizmów pożytecznych takich jak: biedronki, złotooki, bzygowate.
02-07-2015
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo mazowieckie
Powiat Płońsk
Roślina: Kapusta głowiasta biała
Agrofag: Czerń krzyżowych
Data rozpoczęcia zabiegów: 2015-­06­-30

Szczegóły: Plantacjom kapusty zagraża czerń krzyżowych.
Zalecenia: Grzyby z rodzaju Alternaria powodujące czerń krzyżowych są m.in. przyczyną zgorzeli siewek, zgorzeli podstawy główek kapusty, brązowienia róż kalafiora i brokułu. Najczęściej atakowane są dolne liście kapusty. Pojawiają się na nich różnej wielkości, koncentryczne ciemne plamy. Tkanka w tych miejscach może się wykruszać i powstają otwory. Na plantacjach kapusty stwierdzono pierwsze objawy występowania czerni krzyżowych. Po przeprowadzeniu obserwacji należy podjąć decyzję o sposobie i terminie zwalczania choroby. Aby zabezpieczyć rośliny przed porażeniem przez grzyby z rodzaju Alternaria zaleca się: palić lub głęboko przyorywać resztki pożniwne niszczyć chwasty z rodziny kapustowatych zaprawiać nasiona środkami ochrony roślin w okresach sprzyjających rozwojowi choroby (temp. 20­27 stopni C, wilgotność powietrza rzędu 95­ 100%) przeprowadzić 2­3 krotny oprysk, co 7­10 dni.
24-06-2015
Zapraszamy !
19-06-2015
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo mazowieckie

Powiat Warszawa Zachodnia

Roślina: Ogórek (gruntowy)
Agrofag: Bakteryjna kanciasta plamistość ogórka
Data rozpoczęcia zabiegów: 2015-­06­-18

Szczegóły: Na plantacjach ogórka stwierdzono pierwsze objawy występowania bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka.
Zalecenia: Pierwsze objawy choroby są już widoczne w fazie 2-­3 liści właściwych. Obserwacje nasilenia choroby prowadzić należy w okresie wegetacji do momentu pełnej dojrzałości owoców. Rozwojowi patogenu sprzyja wysoka wilgotność powietrza, ciepło (optymalna temp. 24­-27°C) oraz długotrwałe zwilżenie roślin rosą. Zwalczanie jest konieczne niezależnie od nasilenia choroby na plantacjach odmian podatnych. Prawidłowa ochrona szczególnie ważna jest w początkowej fazie wzrostu ogórków. W celu ochrony roślin ogórka przed bakteryjną kanciastą plamistością należy zastosować zabiegi chemiczne po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi powtarzać co 7-­10 dni w zależności od nasilenia choroby. W sezonie wegetacyjnym wykonać 2-­3 zabiegi. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka ochrony roślin.
17-06-2015
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo Mazowieckie
Powiat Płońsk
Roślina: Pszenica ozima
Agrofag: Fuzarioza kłosów zbóż
Data rozpoczęcia zabiegów: 2015-­06­-16

Szczegóły: Plantacjom pszenicy ozimej zagraża fuzarioza kłosów zbóż. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania fuzariozy kłosów zbóż na plantacji pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
Zalecenia: Chorobie sprzyja wysoka wilgotność powietrza, wysoka temperatura (15­26 stopniC) oraz duża ilość światła w okresie kłoszenia i kwitnienia. Objawy choroby obserwuje się na kłosach. Przy silnym porażeniu na plewach, plewkach, osadce kłosowej i na źdźble u nasady kłosa mogą być widoczne pomarańczowe lub różowe skupienia zarodnikowania grzyba. Porażeniu ulegają również ziarniaki. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub po stwierdzeniu pierwszych objawów porażenia na kłosach, od początku fazy kłoszenia do końca fazy kłoszenia. W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby, wykonywanie zabiegów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, z uwzględnieniem terminu karencji środka ochrony roślin. W celu ograniczenia źródeł porażenia należy: stosować właściwy płodozmian przyorywać słomę zbóż stosować zbilansowane nawożenie azotem do wysiewu używać zdrowego ziarna uprawiać odmiany mało podatne na chorobę
17-06-2015
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo Mazowieckie
Powiat Płońsk
Roślina: Ziemniak
Agrofag: Zaraza ziemniaka
Data rozpoczęcia zabiegów: 2015-­06­-16

Szczegóły: Zaistniały sprzyjające warunki atmosferyczne do rozwoju zarazy ziemniaka. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zarazy ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Zalecenia: W celu zabezpieczenia roślin przed zarazą ziemniaka, jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby, przystępuje się do wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin. Zabiegi rozpoczyna się gdy warunki meteorologiczne umożliwiają infekcję roślin ziemniaka (wilgotność powietrza zbliżona do 100%, temperatura powietrza w przebiegu dobowym wahająca się od 8 do 18 stopni C). Pierwszy zabieg przeprowadza się zapobiegawczo fungicydem o działaniu układowym lub wgłębnym, a kolejne zabiegi wykonuje się w zależności od przebiegu warunków pogodowych i podatności odmiany na chorobę, odpowiednio dobierając fungicydy.
17-06-2015
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo Mazowieckie
Powiat; Płońsk
Roślina: Ziemniak
Agrofag: Stonka ziemniaczana
Data rozpoczęcia zabiegów: 2015­-06­-16

Szczegóły: Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności. Zalecenia: Masowe wychodzenie chrząszczy zimowych odbywa się wiosną gdy temperatura gleby przekroczy 15 stopni C. Masowe składanie jaj rozciągnięte jest w czasie, a w temperaturze poniżej 12 stopni C może być wstrzymane. Rozwój jaj w zależności od temperatury waha się od 10 do 19 dni. Larwy do pełnego rozwoju potrzebują 11­30 dni. Masowe wychodzenie chrząszczy pokolenia letniego przypada zazwyczaj pod koniec lipca i na początku sierpnia. Stwierdzenie na plantacji: 1­2 zimujących chrząszczy na 25 roślin, lub 10 złóż jaj na 10 roślin, lub 15 larw na jednej roślinie jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego. Najefektywniejszym, ekonomicznie uzasadnionym terminem wykonania zabiegu zwalczającego stonkę ziemniaczaną jest przeprowadzenie go, gdy większość larw na plantacji osiągnęło stadium rozwojowe L2­L3.
10-06-2015
Tak powinna wyglądać prawidłowo pielęgnowana truskawka ;-)
Gospodarstwo Państwa Łazarskich z Przybojewa Nowego