STACJA METEOROLOGICZNO-SYGNALIZACYJNA

 

24-07-2015
Zalecamy lustrację plantacji truskawek założonych jesienią 2014 lub wiosną 2015 pod względem chorób spowodowanych patogenami glebowymi.
22-07-2015
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo mazowieckie
Roślina: Jabłoń domowa
Agrofag: Owocówka jabłkóweczka- Motyle II pokolenia


Szczegóły: Jabłoniom zagraża owocówka jabłkóweczka. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocówki jabłkóweczki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
Zalecenia: Owocówka jabłkóweczka daje dwa pokolenia w ciągu roku. Początek wylotu motyli obserwuje się najczęściej w II połowie maja. Okres ich lotu trwa około 6 tygodni. Zapłodnione samice 2­3 dni po wylocie rozpoczynają składanie jaj. Lot motyli i intensywne składanie jaj odbywa się w temperaturze powyżej 15oC. Rozwój jaj trwa średnio 8-­12 dni. Na 1-­2 dni przed wylęgiem gąsienic, przez osłonkę jaja widać czarną główkę gąsienicy (tzw. stadium „czarnej główki” – pomocne przy określaniu terminu zabiegów). Motyle II pokolenia wylatują na przełomie lipca i sierpnia, a składanie jaj przez to pokolenie trwa aż do września. Ustalenie początku lotu motyli i jego dynamiki odbywa się na podstawie odłowu samców do pułapek feromonowych wystawianych w sadzie (1 pułapka na 3 ha sadu) na początku maja. Obserwacje prowadzi się do I połowy sierpnia. Progi ekonomicznej szkodliwości określone dla owocówki jabłkóweczki: 1% „robaczywych” jabłek w roku poprzednim podczas zbioru lub 1­2 jaj lub świeżych wgryzów średnio na 100 zawiązkach lub owocach (próba 500 owoców) odłowienie w pułapce feromonowej w ciągu 3­4 dni kolejnych nocy większej liczny motyli (średnio więcej niż 5 motyli w ciągu jednej nocy. Najczęściej I pokolenie zwalcza się w I połowie czerwca (w niektóre lata pod koniec maja) a ponownie w III dekadzie czerwca lub na początku lipca. Drugie pokolenie najczęściej zwalcza się pod koniec lipca lub na początku sierpnia.
Polecane preparaty;
- D I M I L I N 480 SC
- R U N N E R 240 SC
21-07-2015
Tak powinna wyglądać prawidłowo przesortowana i w pełni zdrowa sadzonka frigo.

Na zdjęciu odmiana Honeoy frigo A+

Pozdrowienia dla Van Alphen Aardbeienplanten BV
21-07-2015
Sadzenie frigo w pełni ;-)
Ostatnie momenty aby posadzić dobrą sadzonkę i zbierać ją już w przyszłym sezonie.
Zapraszamy oferta jeszcze aktualna !
21-07-2015
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo mazowieckie
Powiat Płock
Roślina: Kukurydza zwyczajna
Agrofag: Omacnica prosowianka
Data rozpoczęcia zabiegów: 2015­-07­-20

Szczegóły: Plantacjom kukurydzy zagraża omacnica prosowianka. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania omacnicy prosowianki na plantacjach kukurydzy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
Zalecenia: Lot motyli i składanie jaj trwa od połowy czerwca do końca sierpnia. Do określenia masowego lotu motyli omacnicy prosowianki stosuje się pułapki odławiające, które rozmieszcza się na plantacji w połowie czerwca. Składaniu jaj sprzyja sucha i ciepła pogoda. Larwy wylęgają się po około 7­15 dniach. Objawy żerowania najlepiej widoczne są pod koniec sierpnia (otwory o średnicy 3­4 mm z widocznymi trocinami). W Polsce omacnica prosowianka daje 2 pokolenia.
16-07-2015
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo mazowieckie
Powiat Płońsk
Roślina: Kapusta głowiasta biała
Agrofag: Bielinek kapustnik i bielinek rzepnik
Data rozpoczęcia zabiegów: 2015-­07-­15

Szczegóły: Na plantacjach kapusty stwierdzono występowanie gąsienic bielinka kapustnika. Zalecenia: Występują 2 pokolenia szkodnika. Larwy pierwszego pokolenia rozwijają się na chwastach, drugie pokolenie żeruje na warzywach kapustnych, w tym również na kapuście głowiastej. W końcu lipca i na początku sierpnia młode gąsienice żerują gromadnie zeskrobując miękisz liści. Starsze rozchodzą się po całej roślinie szkieletując liście lub powodując gołożery. Na plantacjach kapusty głowiastej pojawiły się gąsienice bielinka kapustnika. Po przeprowadzeniu obserwacji należy podjąć decyzję o sposobie i terminie zwalczania szkodnika. Zaleca się przeprowadzenie zabiegów zwalczających gąsienice bielinka po stwierdzeniu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, który wynosi 3­4 złoża jaj lub 10 gąsienic na 10 roślinach. Ograniczyć występowanie bielinka kapustnika można także poprzez regularne usuwanie chwastów z rodziny kapustowatych.
16-07-2015
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Województwo mazowieckie
Powiat Płońsk
Roślina: Kapusta głowiasta biała
Agrofag: Piętnówka kapustnica
Data rozpoczęcia zabiegów: 2015­-07-­15

Szczegóły: Na plantacjach kapusty stwierdzono występowanie piętnówki kapustnicy.
Zalecenia: Występują 2 pokolenia szkodnika. Młode gąsienice żerują na powierzchni roślin wygryzając miękisz. Starsze wygryzają nieregularne, owalne otwory. Nerwy i brzegi liści pozostają nienaruszone. Po ok. 20 dniach wchodzą pod liście okrywowe, wgryzając się do wnętrza roślin, gdzie drążą korytarze i zanieczyszczają je odchodami, będących źródłem rozwoju wielu mikroorganizmów chorobotwórczych powodujących gnicie roślin. Na plantacjach kapusty głowiastej pojawiły się gąsienice piętnówki kapustnicy. Po przeprowadzeniu obserwacji należy podjąć decyzję o sposobie i terminie zwalczania szkodnika. Zaleca się przeprowadzenie zabiegów zwalczających gąsienice piętnówki po stwierdzeniu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, który wynosi 4­5 gąsienic na 50 roślin, w okresie ich masowego wylęgania, przed wgryzieniem się szkodników do wnętrza główek kapusty. Zwalczanie gąsienic starszych stadiów rozwojowych powyżej L3 jest nieskuteczne
10-07-2015
Wyprzedaż sadzonek
Oferta Ważna do wyczerpania zapasów
Odmiania Cena normalna Cena promocyjna
Elsanta frigo 0,44 zł 0,30 zł /szt. Netto*
Elsanta A++ 1,07 zł 0,66 zł / szt. Netto*
Elsanta tray** 2,13 zł 1,85 zł / szt. Netto*
Jive frigo 0,73 zł 0,45 zł/szt. Netto *
Jive tray** 2,37 zł 1,95 zł/szt. Netto*
Rumba frigo B 0,75 zł 0,37 zł/szt. Netto *
Rumba A++ 1,19 zł 0,76 zł/szt. Netto*
Florence A+ 0,97 zł 0,61 zł/szt. Netto*
Honeoye frigo 0,42 zł 0,26 zł/szt. Netto*
Honeoye A+ 0,83 zł 0,45 zł/szt. Netto*
Evie Frigo oraz A+ 1zł 0,45 zł/szt. Netto*
Portola B 0,76 zł 0,45 zł/szt. Netto*

*+ koszty transportu
**Tray- w doniczkach frigo

Planowana dostawa 14-21.07.2015.r.

więcej informacji 502 680 449
09-07-2015
Do sprzedania deszczownia 63/280 MARANI
Używana w idealnym stanie
info 722 370 172
Do zobaczenia w Borynie w Starych Olszynach
Cena 25 000 brutto (na fakturę VAT)